Ályktun vegna skýrslu um hvalveiðar

Ályktun stjórnar Vistfræðifélags Íslands og annarra sérfræðinga í vistfræði vegna ófaglegrar skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða

Stjórn Vistfræðifélags Íslands gerir alvarlegar athugasemdir við meðferð upplýsinga um áhrif hvala á lífríki sjávar í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um þjóðhagsleg áhrif hvalveiða sem gefin var út í janúar 2019.

 

Hvað varðar vankanta í meðferð höfunda skýrslunnar á vistfræðilegri þekkingu má helst nefna:

  1. Byggt er á röngum, eða í besta falli ofureinfölduðum, forsendum við mat á áhrifum hvala á fiskistofna.
  2. Skýrslan sniðgengur nýjustu þekkingu á sviði sjávarvistfræði og byggir á mjög einfaldaðri mynd af vistfræði, vistkerfum og fæðuvefjum hafsins.
  3. Skýrslan er ekki ritrýnd af óháðum vistfræðingum.

 

Glæfraleg túlkun og ónákvæmar forsendur

Höfundar styðjast nær eingöngu við tvær rúmlega tveggja áratuga gamlar vísindagreinar Hafrannsóknastofnunar. Önnur þessara greina lýsir einföldu fjölstofnalíkani sem sýnir hvernig fækkun hvala gæti mögulega haft jákvæð áhrif á stofnstærðir ákveðinna nytjastofna. Skýrsluhöfundar ganga lengra í ályktun sinni um áhrif af afráni hvala á fiskistofna en Hafrannsóknastofnun telur sig geta gert. Enda eru þau áhrif verulega óljós og ótækt að byggja slíkt mat á svo einföldum forsendum líkt og gert er í skýrslunni.

 

Skýrslan sniðgengur nýjustu þekkingu á sviði sjávarvistfræði

Skýrsla Hagfræðistofnunar byggir á mjög einfaldaðri mynd af vistfræði, vistkerfum og fæðuvefjum hafsins. Skýrsluhöfundar nýta ekki nýlegar rannsóknir um áhrif hvala á vistkerfi sjávar. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt að endurkoma hvala inn á ákveðin svæði getur haft jákvæð áhrif á frumframleiðni sem eykur frekari framleiðslugetu og fjölbreytileika innan vistkerfa. Þannig er úrgangur frá hvölum, sem er ríkur af snefilefnum, svo sem köfnunarefni, fosfór og járni, mikilvægur  plöntusvifi , sem er undirstaða vistkerfa sjávar. Einnig eru hvalhræ sem falla til botns mikilvægur hluti botnvistkerfa, sérstaklega í djúpsjó.

 

Ofureinföldun á flóknum fæðuvefjum sjávar

Í skýrslunni takmarkast umræður og ályktanir um afrán hvala við bein áhrif sem fækkun hvala hefðu mögulega á nytjastofna. Það er ekki hægt að skoða vistfræðileg áhrif af afráni hvala eingöngu út frá samkeppni hvala við nytjastofna. Forsendan sem er gefin í skýrslunni er sú að hver sá fiskur sem ekki er étinn af hval nýtist fiskveiðiflotanum. Þetta er ofureinföldun á flóknu samspili lífvera innan vistkerfis og fæðuvefs. Hér er mikilvægt að gera greinarmun á beinum skammtímatengslum næstu nágranna í fæðuvefnum og langtímaáhrifum sem hljótast af flóknum tengslum lífvera og ákvarða uppbyggingu vefjarins til lengri tíma. Við minnkað afrán hvala breytast hlutföll fiskitegunda, krabbadýra, hveldýra og margra fleiri hópa. Afrán hvala getur einnig haft jákvæð áhrif á ákveðna nytjastofna t.d. með áti á tegundum sem eru í samkeppni við þá stofna. Áhrifin eru því ófyrirséð og ábyrgðarlaust að álykta að brotthvarf um 40% hvala yrðu til sambærilegrar fjölgunar í nytjastofnum.

Hvalir eru hluti af flæði orku um fæðuvef sjávar og gegna afar mikilvægu hlutverki í hringrás næringarefna. Það sem þeir éta skilar sér að mestu aftur út í náttúruna t.d. í úrgangi og hræjum af dauðum dýrum. Fiskveiðar mannsins fjarlæga hins vegar orku og næringarefni út úr vistkerfinu sem skilar sér ekki til baka. Því er ekki hægt að bera saman afrán hvala og manna út frá orkuþörf líkt og var gert í skýrslunni.

 

Ástandsbreytingar í hafinu á tímum loftslagshlýnunar

Loftslagsbreytingar eru þegar farnar að hafa sjáanlega áhrif á vistkerfi sjávar. Ofan á þessa þætti bætist við súrnun sjávar og fjölbreytt mengun. Lífríki sjávar á því undir högg að sækja og breytingarnar eru nú þegar farnar að hafa sjáanleg áhrif á útbreiðslumynstur fjölmargra lífvera og hafa jafnvel leitt til hruns í stofnum. Við vísindalega úttekt á áhrifum hvalveiða á nytjastofna er ótækt að líta framhjá þeim fjölmörgu óvissuþáttum sem fylgja loftslagsbreytingum og mengun. Ljóst er að auka þarf rannsóknir á þessu sviði svo hægt sé að leggja betra mat á hversu mikla nýtingu vistkerfi sjávar þola.

 

Edda Elísabet Magnúsdóttir

Guðbjörg Ásta Ólafsdóttir

Bjarni Kristófer Kristjánsson

Ester Rut Unnsteinsdóttir

Ingibjörg Svala Jónsdóttir

Freydís Vigfúsdóttir

Gísli Már Gíslason

Tómas Grétar Gunnarsson

Jóhann Þórsson

Ágústa Helgadóttir

Erpur Snær Hansen

 

Birt í Óflokkað, Frá Vistfræðifélaginu

Stjórn Vistfræðifélags Íslands sendir frá sér ályktun vegna sjókvíaeldis

Ályktun Vistfræðifélags Íslands vegna sjókvíaeldis á laxfiskum:

1) Nauðsynlegt er að uppbygging á umdeildum atvinnuvegi eins og fiskeldi byggi á traustum vísindalegum grunni þar sem að öll umhverfisáhrif eldisins eru lágmörkuð.

2) Það er mikill skortur á grunnrannsóknum á lífríki lands og sjávar á Íslandi. Skortur á upplýsingum gerir það erfitt í mörgum tilfellum að taka upplýstar ákvarðanir um framkvæmdir. Vegna sérstöðu íslensk lífríkis er ekki hægt að yfirfæra rannsóknarniðurstöður frá nágrannaríkjum athugasemda laust.

3) Ákjósanlegast er að rannsóknir séu gerðar með breiðu samráði stofnana og háskóla. Þannig er tryggt að sem flestir komi að málinu og ólík túlkun reifuð.
4) Það er mikilvægt að gerðar séu vandaðar áhættugreiningar, sem taka til margra þátta, þegar komið er á nýjum iðnaði, eða gömlum iðnaði á nýjum stað. Það er nauðsynlegt að ný starfsemi byggi á mjög áræðanlegu verðmætamati á náttúrulegum gæðum s.s. á rannsóknum á líffræðilegri fjölbreytni og á samfélagslegri nálgun, en ekki eingöngu á fjárhagslegum atriðum.

5) Það er nauðsynlegt að gert verði samræmt skipulag fyrir allt landið þar sem að öll nýting náttúruauðlinda sé skipulögð (líkt og gert er í rammaáætlun).

6) Setja þarf svipaðar varúðarreglur, hvort sem við erum að tala um sjókvíaleldi, gönguseiðasleppingar, sprengingar á fossum, kalkþörungavinnslu, þangskurð o.s.fr.. Í raun er ekkert sérstakt við sjókvíaeldið nema að það er fjölmiðlamál.

Stjórn Vistfræðifélags Íslands

  1. Nóvember 2018

 

Birt í Óflokkað

VistÍs 2019 verður haldin á Hólum í Hjaltadal dagana 29-30.mars – takið dagana frá

Síðan Vistfræðifélag Íslands var stofnað árið 2009 hefur það verið fastur liður hjá félaginu að halda árlega ráðstefnu, til skiptis á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. Hólakonur og -menn tóku svo vel á móti okkur vorið 2017 að ákveðið var að endurtaka leikinn og verður næsta ráðstefna haldin þar dagana 29.-30. mars 2019. Takið daginn frá og fylgist með nánari upplýsingum sem verða kynntar á heimasíðu félagsins fljótlega.

———————————————————————————————————————————–

Since foundation of the Ecological Society of Iceland in 2009, annual conferences have been hosted alternately in or outside Reykjavík. The Hólar-folk greeted us so fantastically in spring 2017 that a decision came to head there again for the next meeting. Hence, we happily announce that the next annual conference of our Society will be held in Hólar í Hjaltadal on the 29th to 30th of March 2019. Please save the dates. Further information will be posted soon.

holar2017

 

 

 

Birt í Óflokkað

7. ráðstefna Vistfræðifélags Íslands 16. Mars 2018 – önnur tilkynning

pexels-photo-831058.jpeg

Sjöunda ráðstefna Vistfræðifélags Íslands verður haldin föstudaginn 16. mars í fyrirlestrasal Hafró, Skúlagötu 4, Reykjavík.  Ráðstefnan er vettvangur til að kynna vistfræðirannsóknir á Íslandi á formi erinda og veggspjalda og eru því allir vistfræðingar hvattir til að senda inn ágrip. Í ár hvetjum við sérstaklega nemendur sem kynntu verkefni sín á Nordic Oikos ráðstefnunni til að senda inn framlag. Ef fleiri óskir um erindi berast en tíminn leyfir verður hluta höfunda boðið að kynna rannsóknir sínar á veggspjöldum.

Gert er ráð fyrir að hvert erindi sé 12 mínútur + 3 mínútur í umræður.

Sniðmát veggspjalda er nokkuð frjálst.

Höfundar veggspjalda munu kynna sig og efni veggspjalds síns með 2 mínútna framsögu.

Höfundar mega flytja erindi sín á íslensku eða ensku en æskilegt er að glærutexti og veggspjöld verði á ensku.

Aðalfundur félagsins verður haldinn sama dag.

Frestur til að senda inn ágrip er til 27. febrúar.

Frestur til að skrá sig á ráðstefnuna er til 12. mars

Athugið að mikilvægt er að þeir sem senda inn ágrip skrái sig einnig til þátttöku. Hvort tveggja fer fram skráningarsíðu ráðstefnunnar.

Ráðstefnugjald er 1000 kr fyrir félagsmenn, 2500 kr fyrir utanfélagsmenn (ath. upplýsingar hvernig megi gerast félagi er að finna hér). Starfsmenn Hafrannsóknastofnunar þurfa ekki að greiða skráningargjald (nota: „greiðist við innritun“ í skráningu).

Ráðstefnugjald greiðist við skráningu eða við innritun. Innifalið er kaffi/te, hádegisverður og hressing í ráðstefnulok.

 

——– English ——-

The 7th Ecological Society of Iceland  conference, 16th of March 2018 – second announcement

The seventh conference of the Ecological Society of Iceland will be held on 16th of March 2016 at Skúlagata 4, Reykjavík.  The conference is a forum for presenting ecological research in Iceland either orally or by posters. All ecologists are encouraged to submit an abstract.  This year we especially encourage students participating in the Nordic Oikos conference to submit a contribution. If we get more requests for oral presentations than time allows, some authors will be invited to present their research by posters.

Each talk will be 12 minutes long +3 minutes for discussion.

Poster format is free.

Poster authors are to introduce themselves and their topic in a 2 minute „speed talk.“

Presentations can be either in English or Icelandic, but slides and posters should preferentially be in English.

The annual meeting of the Society will be held the same day.

Deadline for abstract submission is 27. February.

Deadline for registration is 12. March.

Observe that it is important that those who submit an abstract also register. For abstract submission and registration go to the conference registration page.

Conference fee is 1000 ISK for members, 2500 ISK for nonmembers (note that you can apply for membership at our website). Staff of the Marine and freshwater research institute have a free entrance (please use the „paying at registration“ option in the online registration process). The fee can be paid online or at the conference. Included: coffee/tea, lunch and refreshments at the end of the conference.

 

Birt í Ráðstefnur | Merkt

VistÍs 2018 verður haldin 16.mars – takið daginn frá

animal-blue-pattern-danger-41180.jpeg
Ráðstefna vistfræðifélagsins 2018 verður haldin 16. mars næstkomandi á Hafrannsóknastofnun, Skúlagötu 4, Reykjavík. Áætlað er að ráðstefnan verði frá 9-17. Takið endilega daginn frá en nánari upplýsingar verða kynntar fljótlega.
_________________________________________________________________
The annual conference of the Icelandic Ecological Society will be held at the Marine Research Institute in Reykjavík on the 16th of March from ca. 9-17. Please reserve the day. Further information will be posted soon.
_________________________________________________________________
Birt í Frá Vistfræðifélaginu, Ráðstefnur | Merkt